IMPRESSUM / IMPRINT

Greentech.LIVE
c/o Innoport RT
Max-Planck-Straße 68/1
D-72766 Reutlingen

info@greentech.live
www.greentech.live

Greentech.LIVE ist ein Projekt der MomentiMedia GmbH
Kantstr. 5, D-71394 Kernen
Tel: 07151/20634-30

E-Mail: redaktion (at) greentech.live
Handelsregister Stuttgart HRB 723052. Geschäftsführerin Silvia Kling.
Deutsche Bank PKG Bonn 600 700 24

Das Team
Managing Editor: Jochen Siegle (V.i.S.d. § 55 RStV); E-Mail: jochen.siegle (at) gmail.de
Redaktion: Gabriel Wilde, Béla Godehardt, Wolfgang Tunze, Martin Jäger, Silvia Kling.

Kontakt zur Redaktion: hello@greentech.live

Relevante Pressemitteilungen sind gerne willkommen an: press@greentech.live

Get Social:
Greentech.Live (Deutsch) bei Twitter: http://twitter.com/GreentechLiveDe
Greentech.Live (English) bei Twitter: http://twitter.com/GreentechLiveEn